NIKOLAJ KAMESKIJ 

 Nikolaj Kameskij föddes 1776  Han tillhörde en högadlig  rysk adelssläkt, ursprungligen från Polen och hans bana som militär var utstakad från födseln. Redan som fyraåring inskrevs han som kornett i Novotroitskijs kyrassiärregementet.1799 deltog han i ryska strids operation i Schweiz och Italien och utmärkte sig väl. Endast 23 år gammal utnämndes han till generalmajor. Han deltog även i de ryska striderna mot Napoleon 1805 och 1806-07 och var med bl.a.i slaget vid Austerlitz. Alla dessa erfarenheter gjorde, att han redan som mycket ung var en erfaren krigare.

I början av kriget 1808-09 var han kommenderad till södra Finland och var med då fästningen Sveaborgs  kapitulerade. Efter den ryske befälhavaren Rajeiskijs nederlag i Lappo övertog Kamenskij befälet över den ryska huvudarmén. Enligt ryska källor ska den enda order han fick av sin tsaren varit: ”Segra”. Den 14 september 1808 stötte Kamenskijs armé samman med den svenska huvudarmén i Oravais och vann där segern över  svenskarna, som stod under Adlercreutz ledning. Därefter fortsatte de ryska trupperna sin offensiv norrut och vidare in på svensk mark.

 

Kamenskij blev känd för sin ungdomliga karismatiska karaktär tillsammans med stor uppfinningsrikedom och talang under kriget. Det sägs att han inte lade ner särskilt mycket tid på att ordna mat och logi för trupperna, utan tyckte att när segern var inom räckhåll, så var sådana trivialiteter av underordnad betydelse och kunde lösas efterhand.

Efter det finska kriget, deltog Kamenskij med framgång i andra militära operationer bl.a. i turkiska krigen. Han besegrade bl.a. fienden i slaget om Batin och intog staden Lovcha. En kort tid härefter insjuknade han avled 1811 endast 35 år gammal.

 

Text Torsten Onnela

Bild: Sävar hembygdsförening/Folke Bagge