Tidsresa - år 1733

Passar bäst vår eller höst (kallare årstiden blir aktiviteterna förlagda inomhus) 

Grundavgift: 140 € / per grupp + 5 € per person  (vi äter egenhändigt gjord mat). 

Tid för besöket: 4 timmar (eller enligt överenskommelse)

Åldersrekommendation: årskurs 5 - 7 (ingår att skära med vass kniv)

Miljö: Furirsbostället invid slagfältet i Oravais

Ramberättelse: Det första soldattorpet i Oravais, tidsresa till 1733

Perioden 1710-1714 har i Finlands kallats stora ofreden och under den perioden härjade ryska trupper i landet. Folket har återvänt hem efter denna period. Under stora ofreden hade många härifrån flytt västerut och det tömde de österbottniska byarna på många ställen. Lilla ofreden inföll 1742 - 1743.

Under mellankrigstiden 1720 - 40, återuppbyggdes samhället med stark livskraft. Man odlade, fiskade och återupprättade vägar och förbindelser. Myndigheterna såg till att påbud och förbud efterlevdes. Dylika påbud kom både från stat och kyrka. Man hade sin frihet, men säkert under ett visst tvång och kungens lagar gällde som förr.

Denna dag får vi veta om ett nytt påbud eller system som skall införas i Österbotten, nämligen indelningsverket. I Sverige har indelningsverket införts för att organisera upp det militära väsendet redan under slutet av 1600-talet. Till Österbotten kom indelningsverket 1733. Eleverna är bybor i Vörå socken. De har kommit  för att höra och lära om det nya systemet och för att rusta upp ett torp för soldaten och hans familj.

Kan vi nu känna oss trygga inför framtiden med detta nya indelningsverk och försvar? Kanske det kan hjälpa till att förhindra liknande ryska härjningar i framtiden genom att bygga upp ett eget försvar här? Eller behöver vi det här nya indelningsverket överhuvudtaget? Det är frågor vi funderar över! Jobbar man duktigt får man kanske smaka lite på festmaten (ärtsoppa).

Förklaring till indelningsverket: i det svenska samhället bestod kronans inkomster i första hand av råvaru- och livsmedelsprodukter, vilka inte på enkelt sätt kunde omsättas i kontanter (pengar). För att bäst dra nytta av dessa inkomster konstruerades ett system där inkomster samlades in ute i landet och fördelades direkt till ämbetsmän och innehavare av olika befattningar. Ofta knöts specifika områdes avkastning direkt till någon förmånstagare. I fallet med den indelta armén skapade man rotar bestående av två till fem hemman/gårdar vilka själva skulle skaffa en soldat och underhöll denne med torp och extra stöd. Officerare fick liknande arrangemang. Exakta villkor skrevs i ett kontrakt mellan rotens bönder och soldaten.

Allternativa aktiviteter under dagen (ca 3 - 4 per tidsresa):

- tillredning av mat som vi sedan äter tillsammans (måste kunna hantera kniv)

- kärna smör

- ullbearbetning  

- torpet fixas för soldaten och hans familj

- vågar du bli soldat - skriva kontrakt med fjäderpenna

- halmarbete eller dekorationer av halm