Litteraturtips

Finska kriget 1808-1809, Martin Hårdstedt, Stockholm 2006

Krigsmaskineriet: Kriget, förutsättningarna och konsekvenserna ca 1780–1820, Göran Backman & Martin Hårdstedt (red.) 2023.

Krig kring Kvarken - Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning, (red.) Martin Hårdstedt och Göran Backman, Vasa 1999

September 1808, Nils Erik Forsgård, Keuru, Finland 2008

Finskt krig – svenskt arv, Tom Gullberg, Nils Erik Forsgård, Joachim Mickwitz

Slaget vid Oravais – Oravaisten taistelu, Bildverk, (red.) Göran Backman, Margareta och Torbjörn Ehrman, Sonja och Torsten Onnela, Vasa 2008

Kungliga Österbottens regemente under slutet av svenska tiden, C-B. J. Petander, Vasa 1978

När riket sprängdes. Fälttågen i Finland och Västerbotten1808-1809, Eirik Hornborg, Helsingfors 1955

Historiska sägner om 1808-09 års krig, Camilla Asplund Ingemark - Johanna Wassholm, Helsingfors 2009

Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809, Carl Johan Holm, Lund 1977

Skildring af Krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809, Carl Johan Ljunggren, Helsingfors 2006

Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808, Eric Gustaf Ehrström, Jyväskylä 2008

Historia över kriget mellan Sverige och Ryssland 1808 och 1809, Gustaf Montgomery, Örebro 1842

Georg Carl von Döbeln – en biografi, Bengt Kummel, Stockholm 2009

Fänrik Ståls sägner, Johan Ludvig Runeberg

Fänrik Ståls män, Porträtt tecknade af finska konstnärer med biografier af finska skriftställare, Helsingfors 1901