Fänriks Ståls center

Omfattar området vid den historiska platsen för slaget i Oravais. Här lyfts kriget 1808-1809 fram genom föremål, historier, platsen och olika byggnader.

Johan Ludvig Runeberg var en av de första som skrev om slaget i Oravais i diktform i boken "Fänrik Ståls Sägner". Därför valde vi detta namn för vårt kunskapscentrum. Nedanför denna hemsideflik presenteras de olika byggnaderna och minnesmärkena. 

Nedre våningen i Furirbostället är delvis inrett som befäl eller officerare kunde ha levat och bott på 1700-talet. Övre våningen rymmer en utställning och en miniatyrmodell över slagfältet. Modellen består av 3000 tennsoldater och har byggts upp med imponerande detaljrikedom. Här kan du även ta del av en kortfilm om 1808-09 års krig. 

En del av upplevelsen på Fänriks Ståls center är guidningen som levandegör den historiska platsen där slaget i Oravais utkämpades år 1808. Kungliga Österbottens Regementets Lif Compagnie exercerar på beställning. Soldaterna bär tidsenliga uniformer med gula byxor, blå vapenrockar, höga cylinderhattar och med repliker av musköter. Truppen är mobil och kan uppträda även på andra ställen enligt beställning. Även tidsresor för barn arrangeras enligt uppdrag. 

Vid restaurangen Ädelbragd kan du avnjuta historiska måltider (bokas på förhand). På området finns även ett soldattorp, monumentet över generaladjutant Adlercreutz’ kommandokulle,  Lotta Svärds minnessten. Och alldeles i närheten finns slagfältet att blicka ut över.