SOTILASTORPPA

Metsänlaidassa on ennallistettu sotilastorppa, joka antaa kuvan ruotusotilaan arkipäivästä. Torppa on rakennettu sen ajan normaalimääräysten mukaisesti, eli siitä kun ruotujakolaitos tuli voimaan (1733) Pohjanmaalla.

Kuuntele mielellään opastamme sotilastorpasta:
https://www.youtube.com/watch?v=_eBHyMCLJyl