Minnesstoden

Minnesstoden 1Från denna plats omtalas det att general Carl Johan Adlercreutz stod och ledde de svensk-finska trupperna i slaget vid Oravais den 14 september 1808.

På fälten nedanför ägde striden rum. Den började tidigt på morgonen och pågick oupphörligt hela dagen för att först vid mörkrets inbrott sluta i en rysk seger.  Detta slag, som var det största och blodigaste i kriget 1808-09, fick en avgörande betydelse. Kriget fortsatte ännu under en lång tid efter slaget vid Oravais, men det stod nu klart, att Sverige icke längre kunde vinna detta krig.

Minnesstoden här intill erinrar oss inte enbart om de politiska och historiska följderna av slaget. Den minner även om de män, som här föll för plikt och för fosterland och den minner om den sorg, saknad och förtvivlan, som drabbade de fallna soldaternas anhöriga. Många var de föräldrar, som här miste sina söner, många var de hustrur, som här miste sina män och många var de barn, som här gjordes faderlösa. 

Text Torsten Onnela