Varje generation har trubbel med ryssen

DEN 21 FEBRUARI 1808  

"Varje generation har trubbel med ryssen”, sa alltid far.

Fars profetia har besannats. Ryska trupper har gått över gränsen, helt utan krigsförklaring. Som tredje generationens soldat är det min plikt att se till att den ryska örnen inte börjar häcka i riket Söndagsexercisen på kyrkbacken efter gudstjänsten omsätts nu i praktiken och kaxigheten övergår i jag vet inte vad, kanske rädsla, men rädslan blir mitt mod. Jag är rädd för döden, inte för min egen skull, men för min hustru och mina fem barns skull. I händelse av att jag stupar står familjen på bar backe. Bland annat så lyder rotereglementet för soldattorpen; stupar mannen tvingas familjen flytta ut, om inte någon av sönerna tar faderns plats i ledet. Det är vad jag kallar legal utpressning,  Jag ber till skaparen att ingen av mina söner skall behöva träda in i mitt ställe. Förhoppningsvis är jag en del av den generationen som gör att fars profetia inte längre besannas.  Vi är den kontingent som kommer att plock den sista fjädern ur den ryska örnens skrud.
Nu måste jag öppna rotekistan, plocka fram uniformen och se efter att den är hel och ren.. Kanske måste jag sy i några knappar.? Måste också ägna Bettan, musköten, lite tid. Byta flinta, putsa ur pipan och smörja hanen.
Soldat nr: 120 Trast
Kungliga Österbottens Regemente
Lif Compagnie
Klicka här för att se vad Trast har i sin rotekista! https://www.youtube.com/watch?v=xVhzATXvRjM&feature=youtu.be
Bloggens uppstart och utveckling ingår i projektet Kulturarspaketering KAP i Oravais