Svenska styrkorna

Styrkor och ledning
  • 5 500 man

  • Fältmarskalk Wilhelm Mauritz Klingspor (befälhavare över de svensk-finska styrkorna i Finland, men lämnade över befälet till general Carl Johan Adlercreutz vid Oravais).

Infanteri

Kavalleri

Artilleri

  • 6 sexpundskanoner

  • 1 fyrapundshaubit