Ryska styrkorna

Styrkor och ledning
 • 6 000-7 000 man

 • General Nikolaj Kamenskij (rysk befälhavare över huvudarmén)

Framskridna vakten under J. P. Kulnev

 • Sevsk muskötregemente 2 bataljoner

 • 3:e Jägarregementet 2 bataljoner

 • Grodnos Hussarregemente 2 skvadroner

 • Donkossacker 100 man

Styrkor under N. I. Demidov

 • Petrovsks muskötregemente 2 bataljoner

 • Perms muskötregemente 2 bataljoner

Reservtrupper under Ushakov

 • Mogilovs muskötregemente 2 bataljoner

 • Litaueiska muskötregementet 2 bataljoner

 • 25:e Jägarregementet 1 bataljon

 • Grodnos hussarer 1? skvadron

 • Polska lansiärregementet 1 skvadron

Artilleri

 • Överste Arguns artillerikompani (från 17:e artilleribrigaden)

 • Överstelöjtnant Ziminskys artillerikompani (från 21:a artilleribrigaden)