Vårmöte

kl 19.00
 
Årsmöte med stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Styrelsen, nya och gamla medlemmar välkomnas!
Tidigare på dagen kl 15 - 17 ges en information och workshop kring Pilgrimsleden i Österbotten.