Tidsresor för skolor anno 1733 / 1808

Tidpunkt 28.8-8.9

I år erbjuds skolor i Vörå att delta i tidsresor vid Furirsbostället under 2 veckor i månadsskiftet augusti september. Skolorna har två möjliga år att bekanta sig med dvs 1733 eller 1808. Vi vill med dessa tidsresor ge perspektiv på Finlands historia och tiden före vi blev en del av Storfurstendömmet Ryssland och hur det gick till. Genom att vi erhållit medel för Finland 100 år har vi haft möjlighet att bjuda in skolorna i Vörå att kostnadsfritt delta i våra tidsreseprogram. Nästan alla dagar i två veckors kommer ca 250 barn att inta Furirsbostället och slagfältet. Den 6 september blir speciell genom att vi gästas av internationella gäster från Bridging Ages tidsreseskolning (Se bridgingages2017.obotnia.fi för närmare information om Bridging Ages).