Sportlovsprogram med vinterkarneval

Vinterkarneval med pyssel och lekar. Ålder från åk 1 - 6. Mellanmål ingår.

Avgift 4H-medlemmar 5 euro och övriga 8 euro.

Begränsat antal platser. Anmälningen öppen 1.2 - 23.2.2018.

4H-medlemmar anmäler sig till Vörånejdens 4H (erica.blomberg@fs4h.fi) och övriga till Oravais Historiska förening (lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com)

4H-medlemmar är försäkrade, andra måste teckna egen försäkring.

Arrangörer; Samarbete mellan Oravais historiska förening och Vörånejdens 4H inom projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais.