Sommarcafé

Sommarcafé öppet i år 28.6 - 31.7 kl 12 - 18

Sommarcaféet har öppnat för i sommar och i år med ett utökat utbud med hembakta kakor och bullar. Vid slagfältet från 1808-09 års krig finns ett flertal byggnader, som inhyser både museum och restaurang. Minnesstoden och Lotta Svärds sten finns här att beskåda. Med vår verksamhet kan Du ta in historien med flera sinnen! Furirsbostället fungerar idag som bas för Kungliga Österbottens Regementes Livkompani. Vid olika evenemang kan man få en tidsenliga uppvisning, där kompaniet exercerar och man kan också få se hur en linjemarsch med trummor och spel gick till och hur det såg ut för 200 år sedan när kanonerna dundrade och musköterna small. Vid b
eställningsrestagurangen Ädelbragd kan ni njuta av god mat från historiska menyer.

Övriga tider än dessa sker enligt beställning eller överenskommelse med restaurang Ädelbragd!

Vid bokningar kontakta:
Kenny Sundqvist, Restaurang Ädelbragd & Furirsbostället
Slagfältsvägen 130, 66800 Oravais
+358(0)50 343 2642
kenny.sundqvist@adelbragd.fi