Smakrikt i skog och trädgård

Kl 18

Ta vara på allt vackert och smakrikt i skog och trädgård! Föreläsningen ger dig inspiration att såväl använda välkända råvaror på nya sätt som att ta vara på naturens gåvor så som man gjorde förr men också idag, och även att tillreda råvaror på ett fantasifullt sätt. Naturen och trädgården kan ge dig hälsa och välmående - efter det här vill du ut och odla, plocka, konservera och njuta! På försommaren kommer vi sedan att ordna med workshoppar som tangerar ämnet och de är inplanerade till 3.6 med Anna Jungarå som jobbar kring Furirboställets trädgård och 10.6 med Anita Storm som behandlar det som vi kan plocka i naturen.

Våra inspiratörer är Anita Storm och Anna Jungarå. #naturskafferiet och Ida Holmström kommer och förevisar sina produkter som hon har skapat

Anmälan senast 2 april till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037.

Avgift 10 euro / tillfälle.

OBS! Gratis för de som vill vara med och planera skördemarknaden på furirbostället i september.

Ordnas inom ramen för projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.