Smakrikt i skog och trädgård - workshop med odling

Kl 17.30

Första måndagen lär Anna oss om hur vi lyckas med odlingen och hur man kan tänka kring en dekorativ köksträdgård. Vi lär oss mer om täckodling och kompostlimpor och bygger upp nya odlingar från grunden.

Anmälan senast sista maj till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037.

Avgift 10 euro / tillfälle

Ordnas inom ramen för projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.