Örter – från odling till förädling

16-17.6.2018

För vuxna kloka gummor och gubbar

Under kursen lär du dig anlägga en örtträdgård med hjälp av lasangeteknik och täckodling utan att gräva, och att plocka och att plocka, torka och förvara örter. Vi tar forna tiders kunskaper till heders och bekantar oss med läkeväxter i historia och nutid. Tillsammans kokar vi bland annat ringbloms- resp. kådsalva och ansiktsvatten. Du får även lära dig förbereda olika behandlingar så som omslag, fotbad och sittbad. Lunch ordnas under dagarna.

Lärare: Anita Storm - örtrådgivare och Anna Jungarå - odlingsexpert

Plats: Slagfältsvägen 130 / vid Furirsbostället

Datum och klockslag: 16-17.06 kl 10-16

Kursavgift: 25 € (lunchpris tillkommer)

Anmälan senast 10.6 till lililanpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037.

Kursen ordnas  inom projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.