Medeltida afton

Kl 19.00

Har du hört om ”Matz Anderson” i ”Lumby”, ”Ions Larson” i ”Tokkoro” och ”Anders Jönsson i Karfwat”? Det är några av sockenborna här i trakten på 1460- och 1470-talen som vi känner till. KulturÖsterbottens projektplanerare Heidi Hummelstedt tar oss med på en vandring i medeltida Österbotten och presenterar dessa gestalter och de miljöer de levde i. Under detta informations- och diskussionstillfälle kan även deltagarna delge berättelser om lokala platser med anknytning till äldre historia. Föreläsningen ordnas vid slagfältsvägen 130 vid Furirsbostället i samarbete med KulturÖsterbotten och är avgiftsfri. Kaffeservering. Anmäl till lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com eller 050 3001037 före 5.11 (för serveringen)