Aktuellt - 2022

  • Vårmöte

    26.04.2022
    kl 19.00   Årsmöte med stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Styrelsen, nya och gamla medlemmar välkomnas! Tidigare på dagen kl 15 - 17 ges en information och workshop kring Pilgrimsleden i Österbotten.

Sida 2 av 2