Föreläsningar och workshops

FÖRELÄSNINGAR & WORK SHOPS (YOUR COACH)

Tid: varje rubrik är ca 90 min.

Exempel på föreläsningar:

- Motivation till Motion.

- Motivation och Arbetsglädje.

- Vad innefattar en god arbetshälsa? (dvs. arbetsklimat, motion, kost, stress).

- Kommunikation.

- Förändring – hur blir den positiv?

- Stresshantering.

- Kosten i balans.

 Exempel på Work Shops teman:

- Hälsostrategin i vår organisation.

- Rollerna på vår arbetsplats / kommunikationen på vår arbetsplats.

- Tillsammans mot en god hälsa!

- Värdegrundsarbete.

Antal åhörare/deltagare beror på utrymmena.