Händelsekalender

DATUM        

HÄNDELSEr

22 - 23.5.2021  Kurs i traditionell snidigärdsgård (anmäl till Vörå MI)
7 - 9.6.2021   Slöjdsommar - läger för barn (anmäl till Vörå MI)
OBS Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet under hela året!!!