The socitety

Oravais Historiska Förening r.f. har verkat sedan 1992 och vill dokumentera och befästa samt levandegöra det historiska livet och händelserna kring 1808-09 års krig.

Med det 100-åriga monumentet på Adlercreutz´ kommandokulle, Lotta Svärds stenen, Wilhelm von Schwerins bro och slagfältet blev planen norr om monumentet en utmärkt plats för föreningens aktiviteter och bygnationer.

Till området flyttade vi det anrika Furirbostället från Karvat by, byggt 1733. På området har vi också  byggt upp tidsenliga uthusbyggnader och här har vi också ett nytimmrat soldattorp (1998).  Vårt pågående bygge är uppbygnaden Bengters gubbens hus också det är flyttat från Karvat (2014). Huset är daterat till 1836 enligt dendrokronologiska analys och håller som bäst på att byggas och inredas.

Besök gärna vårt sommarcafé eller någon av våra annonserade evenemang tex Gustaviansk afton, där publiken kan sitta vid dukade bord och avnjuta en lekamlig och andlig spis och där "Regementet" exercerar. Eller, varför inte med vår hjälp ordna en egen tillställning i historisk miljö och boka in dig hos Restaurang Ädelbragd!

Möjligheterna är många! Välkomna!