Projekt

Kulturarvspaketering KAP i Oravais 

Hur paketerar man kulturarv? I praktiken är det inte alls invecklat. Projektet ordnar rätt och slätt en mängd evenemang för att ännu fler ska kunna ta del av vårt kulturarv. Du är varmt välkommen att delta i våra evenemang under året! 

Projektet KAP är ett Leaderprojekt, finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projekttiden är 1.4 2017–31.12.2019

Projektledare: Lilian Pettersson-Smeds