Projekt

Smartfiskens historiska perspektiv

Med smartfiskens historiska perspekiv vill vi lyfta fram kulturen vid kusten, samhället och vilken betydelse fisket haft ur ett historiskt perspektiv. Målet är att skapa nya samarbetsformer, genom att ge lokala fiskare möjlighet att samarbeta med fiskförädlare och restauranger. Vi vill erbjuda fiskare, fiskförädlare och restauranger möjlighet att delta i processen att tillsammans framta produkter inspirerade av den lokal historien samt att hitta försäljningskanaler och marknadsföra produkterna tillsammans. Projektet pågår fram till 31.05.2022.