Barn och unga

Program för Barn och Unga - skolor och dagisar 

Målsättningen med våra tidsresor  är att förmedla vad som hände på Oravaisslagfält för över 200 år sedan för de yngre besökarna. Vi har plockat ihop lite tidsresepaket för olika åldrar och teman. Givetvis går det bra att fundera ut något annat koncept tillsammans med oss för det finns många århundraden att upptäcka genom en tidsresa.

År 1808 är det år då kriget kommer till Oravais och rekommenderas för barn från årskurs 5 - 7. Ifall gruppen är yngre pratas det inte så mycket om krigshändelserna utan då fokuseras mera på vardagsysslor som tex en dag på gården eller så kan vi behandla en högtid under 1800-talet t.ex. funderar vi hur man firade olika högtider eller vad man gjorde på en gård förr i tiden.

Dessa tidsresepaket ska ses som utgångspunkt men vi skräddarsyr gärna enligt gruppens önskemål och behov. Tag kontakt för närmare information e:post lilian.ps(at)multi.fi eller mobil +358 50 300 10 37.  

PLANERAR NI KOMMA på TIDSRESA?

Då ska ni kolla in det här först! Här finns nyttiga tipps på hur ni kan göra ert besök mera intressant och givande. Om man förbereder dagen genom att läsa om perioden så hänger deltagarna bättre med och en rolig dag på museet blir om inte ännu roligare.

På hemsidan finns material samlat att fördjupa sig i. Under denna flik finns också kort sammanfattat  vad som hände i början av 1800-talet. Ju mera du som lärare vet så desto mera kan du ju förmedla till dina elever. Här finns också bok och länk tipps ifall man ytterligare vill fördjupa sig och eleverna inför besöket.

När ni kommer till museet får ni roller och tilldelas kläder för att klä upp er. Museet har rekvisitakläder att dela ut. Rollerna kan ni antingen printa ut och dela innan ni kommer eller så fås de vid museet. Nedan i denna flik finns rollkort att printa ut.

Vi brukar tillreda mat tillsammans under tidsresan som vi sedan äter så vänligen meddela eventuella dieter hos gruppen isamband med anmälan. Anmälan eller förfrågningar kan göras till e:post lilian.ps(at)multi.fi eller mobil +358 50 300 10 37.  

Varmt välkommen!